Loading...
Om oss2019-07-22T08:41:52+00:00
Norsk Kiropraktorforening

Kari Ødegård Hommedal (Kiropraktor, MNKF)

Kari Ødegård Hommedal (Kiropraktor, MNKF)

Norsk Kiropraktorforening

Kari takkar for fem flotte år som kiropraktor i Valdres! No tek ho og familien fatt på nye eventyr i Trøndelag.

Spesielle interesseområder

Jeanette Karlsen (Kiropraktor, MNKF)

Jeanette er utdanna kiropraktor frå Anglo-European College of Chiropractic i Bournemouth, England og jobbar no ved Valdres kiropraktikk, avdeling Fagernes. Som kiropraktor fokuserast det på diagnostikk, behandling- og forebygging av muskel og skjelettlidingar. Jeanette syns det er viktig med ei heilheitleg tilnærming som inneheld både trening, råd om ernæring og manuell behandling.

Sjølv har ho vore aktiv med alpint og ridning og har erfart kor viktig det er å sjå det store bilete og ikjke kun behandle området der smerta og plagene kjennest, men heller kvifor dei kjem.

Vidareutdanning

I tillegg til å behandle menneske har Jeanette tatt vidareutdanning i behandling av dyr, Basic Veterinary Chiropractic, gjennom International Academy of Veterinary Chiropractic i England og advanced kurs i Tyskland.

Jeanette Karlsen (Kiropraktor, MNKF)

Jeanette er utdanna kiropraktor frå Anglo-European College of Chiropractic i Bournemouth, England og jobbar no ved Valdres kiropraktikk, avdeling Fagernes. Som kiropraktor fokuserast det på diagnostikk, behandling- og forebygging av muskel og skjelettlidingar. Jeanette syns det er viktig med ei heilheitleg tilnærming som inneheld både trening, råd om ernæring og manuell behandling.

Sjølv har ho vore aktiv med alpint og ridning og har erfart kor viktig det er å sjå det store bilete og ikjke kun behandle området der smerta og plagene kjennest, men heller kvifor dei kjem.

Vidareutdanning

I tillegg til å behandle menneske har Jeanette tatt vidareutdanning i behandling av dyr, Basic Veterinary Chiropractic, gjennom International Academy of Veterinary Chiropractic i England og advanced kurs i Tyskland.

Asbjørn Bilben Amundsen (Kiropraktor, MNKF)

Asbjørn er vårt nyaste tilskot til klinikken og er vikar for Kari då ho er i svangerskaps – og barselpermisjon. Han kjem frå Oslo og har jobba 2 år i Sveits. Han gler seg til å ta i mot pasienter frå januar 2018.

Som tidlegare toppidrettsutøvar har Asbjørn fått erfare kor viktig det er med eit godt støtteapparat og eit heilheitleg helsesystem for at kroppen skal fungere optimalt.

Etter 7 år som aktiv syklist, og periodar med overtrening og skader fekk han augo opp for helsefaget. Han valde å hoppe av sykkelkarriera, og starta på eit masterstudium i kiropraktikk på University of South Wales, Storbritannia.

Han vart spesielt interessert i manuelle behandlingsteknikkar då han studerte. Han skreiv masteroppgåva si om justeringsteknikkar og har fokusert på å vidareutvikle desse for ei mest mogleg skånsom og effektiv behandling.

Asbjørn har akkurat flytta tilbake til Norge, etter å ha jobba i ein kiropraktorklinikk i Sveits. Der jobba han i eit team med to kiropraktorar, og saman med Dr Thomas Schmid utvikla han nye og effektive behandlingsmetodar med tanke på å påverke nervesystemet.

I klinikken hadde han hovudansvar for undersøkelse og rehabilitering av pasientar med kroniske smerter. Han brukte erfaringa si som toppidrettsutøvar og vidareutdanning til å utvikle treningsprogram, slik at pasienten både sjølv kunne bidra til eit raskare behandlingsforløp og hjelpe til og forebygge skader og smerter.

Etter å ha jobba tett med både fysioterapeutar og legar, har han utvikla god forståing for korleis ein skal oppnå ein mest mogleg heilheitleg behandling.

Vidareutdanning

I løpet av tida si i Sveits etterutdanna han seg innanfor nevrovitskap, åtferd og rehabilitering av muskel -skjelettsystem og balanseapparatet (svimmelheit).

Spesielle interesseområder

Asbjørn Bilben Amundsen (Kiropraktor, MNKF)

Asbjørn er vårt nyaste tilskot til klinikken og er vikar for Kari då ho er i svangerskaps – og barselpermisjon. Han kjem frå Oslo og har jobba 2 år i Sveits. Han gler seg til å ta i mot pasienter frå januar 2018.

Som tidlegare toppidrettsutøvar har Asbjørn fått erfare kor viktig det er med eit godt støtteapparat og eit heilheitleg helsesystem for at kroppen skal fungere optimalt.

Etter 7 år som aktiv syklist, og periodar med overtrening og skader fekk han augo opp for helsefaget. Han valde å hoppe av sykkelkarriera, og starta på eit masterstudium i kiropraktikk på University of South Wales, Storbritannia.

Han vart spesielt interessert i manuelle behandlingsteknikkar då han studerte. Han skreiv masteroppgåva si om justeringsteknikkar og har fokusert på å vidareutvikle desse for ei mest mogleg skånsom og effektiv behandling.

Asbjørn har akkurat flytta tilbake til Norge, etter å ha jobba i ein kiropraktorklinikk i Sveits. Der jobba han i eit team med to kiropraktorar, og saman med Dr Thomas Schmid utvikla han nye og effektive behandlingsmetodar med tanke på å påverke nervesystemet.

I klinikken hadde han hovudansvar for undersøkelse og rehabilitering av pasientar med kroniske smerter. Han brukte erfaringa si som toppidrettsutøvar og vidareutdanning til å utvikle treningsprogram, slik at pasienten både sjølv kunne bidra til eit raskare behandlingsforløp og hjelpe til og forebygge skader og smerter.

Etter å ha jobba tett med både fysioterapeutar og legar, har han utvikla god forståing for korleis ein skal oppnå ein mest mogleg heilheitleg behandling.

Vidareutdanning

I løpet av tida si i Sveits etterutdanna han seg innanfor nevrovitskap, åtferd og rehabilitering av muskel -skjelettsystem og balanseapparatet (svimmelheit).

Spesielle interesseområder

Om kiropraktoren

Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.

Norsk Kiropraktorforening 2013

Kiropraktorer er offentleg godkjent (autorisert) helsepersonell med sjølvstendig diagnose- og behandlaransvar. Kiropraktorar fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelsar. Som pasient kan du koma direkte til kiropraktor utan legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplagene dine.

Kiropraktorer kan:

  • utføre undersøkelse og behandling med refusjon utan henvisning fra lege
  • henvise pasientar vidare til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT
  • sjukemelde pasientar i opptil 12 uker

Behandling hos kiropraktor omfattast ikkje av nokon av frikortordningane.

                                                                                               (Kjelde: www.kiropraktikk.no)

Klinikken i Vang

BESTILL TIME I VANG

Tlf.: 91 52 77 02

Tyinvegen 5169
2975 Vang i Valdres

Klinikken på Fagernes

BESTILL TIME PÅ FAGERNES

Tlf.: 91 52 77 02

Skifervegen 8
2900 Fagernes