Norsk Kiropraktorforening

Jeanette Karlsen (Kiropraktor, MNKF)

Jeanette er utdanna kiropraktor frå Anglo-European College of Chiropractic i Bournemouth, England. Som kiropraktor fokuserast det på diagnostikk, behandling- og forebygging av muskel og skjelettlidingar. Jeanette syns det er viktig med ei heilheitleg tilnærming som inneheld både trening, råd om ernæring og manuell behandling.

Sjølv har ho vore aktiv med alpint og ridning og har erfart kor viktig det er å sjå det store bilete og ikjke kun behandle området der smerta og plagene kjennest, men heller kvifor dei kjem.

Vidareutdanning

I tillegg til å behandle menneske har Jeanette tatt vidareutdanning i behandling av dyr, Basic Veterinary Chiropractic, gjennom International Academy of Veterinary Chiropractic i England og advanced kurs i Tyskland.

Jeanette Karlsen (Kiropraktor, MNKF)

Jeanette er utdanna kiropraktor frå Anglo-European College of Chiropractic i Bournemouth, England. Som kiropraktor fokuserast det på diagnostikk, behandling- og forebygging av muskel og skjelettlidingar. Jeanette syns det er viktig med ei heilheitleg tilnærming som inneheld både trening, råd om ernæring og manuell behandling.

Sjølv har ho vore aktiv med alpint og ridning og har erfart kor viktig det er å sjå det store bilete og ikjke kun behandle området der smerta og plagene kjennest, men heller kvifor dei kjem.

Vidareutdanning

I tillegg til å behandle menneske har Jeanette tatt vidareutdanning i behandling av dyr, Basic Veterinary Chiropractic, gjennom International Academy of Veterinary Chiropractic i England og advanced kurs i Tyskland.

Håvard Nordmeland (Kiropraktor)

Håvard er utdannet kiropraktor ved Syddansk Universitet i Odense, med over 10 årserfaring. Han har tidligere arbeidet ved Romsdalsklinikken i Molde og de siste 4 årenearbeidet ved Stavanger Medisinske Senter, en stor tverrfaglig klinikk med 7 fastleger ogspesialister i revmatologi og fysikalsk medisin.

I samme periode var Håvard kiropraktor fir ishockeyklubben Stavanger Oilers, SkjalgFriidrettslag og forskjellige fotball- og håndballag i Stavanger.

Han videreutdanner seg innenfor idrettsskader hos NIMF.

Hans interesseområder foruten rygg og nakke, er behandling og rehabilitering av plager i armer og ben, spesielt skulder og hofteplager.

Håvard er Gudbrandsdøl vokst opp på Otta og veldig interessert i jakt og fiske, ski og friluftsliv generelt…

Spesielle interesseområder

Om kiropraktoren

Helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.

Norsk Kiropraktorforening 2013

Kiropraktorer er offentleg godkjent (autorisert) helsepersonell med sjølvstendig diagnose- og behandlaransvar. Kiropraktorar fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelsar. Som pasient kan du koma direkte til kiropraktor utan legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplagene dine.

Kiropraktorer kan:

  • utføre undersøkelse og behandling med refusjon utan henvisning fra lege
  • henvise pasientar vidare til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT
  • sjukemelde pasientar i opptil 12 uker

Behandling hos kiropraktor omfattast ikkje av nokon av frikortordningane.

                                                                                               (Kjelde: www.kiropraktikk.no)

Klinikken på Fagernes

BESTILL TIME PÅ FAGERNES

Klinikken på Beitostølen

BESTILL TIME PÅ BEITOSTØLEN

Tlf.: 91 52 77 02

Jernbanevegen 26
2900 Fagernes