Prisar

Fyrstegongskonsultasjon: kr 650,-

Fyrstegongskonsultasjon barn: kr 500,-

Oppfølgjande behandling: kr 400,-

Utvidet konsultasjon/nytt problem: kr 500,-

Pasientreiser

Rekvisisjon for pasientreise kan bestillast av kiropraktoren for pasientar som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker. Ein rekvisisjon skal alltid opprettas før pasientreisa skal  gjennomførast.

Om du treng pasientreise for å koma deg til behandling må du sei ifrå til kiropraktoren i god tid, for kiropraktoren må rekvirere transporten så tidleg som mogleg, og seinast innan kl. 13.00 verkedagen før transporten skal skje.

Søk om å få dekka reisa di

Kiropraktorbehandling er offentleg godkjent behandling.

Dersom du reiser til eller frå offentleg godkjent behandling, kan du ha rett til reisegodtgjersle. Som regel gjennomfører du reisa på eigenhand, og søker i etterkant.

Det går an å søke elektronisk på helsenorge.no her

Eller så kan du fylle ut papirskjema og sende inn i posten. Dette kan du få hjå kiropraktoren eller laste ned her

Klinikken på Fagernes

BESTILL TIME PÅ FAGERNES

Klinikken på Beitostølen

BESTILL TIME PÅ BEITOSTØLEN

Tlf.: 91 52 77 02

Jernbanevegen 26
2900 Fagernes